본문 바로가기

크라운인터내셔널

Mỹ phẩm

Mỹ phẩm

Từ chế tạo đến phân phối trên nền tảng kỹ thuật riêng tích lũy trong 10 năm / Làm lan tỏa vẻ đẹp khỏe mạnh đến toàn thế giới thông qua việc kinh doanh và cung cấp sản phẩm nổi tiếng.

 

Chúng tôi tìm ra nhu cầu và mong muốn của khách hàng thông qua mạng lưới toàn cầu mà Krown International nắm giữ, đang phân phối thương hiệu mỹ phẩm đa dạng của Hàn Quốc đến các quốc gia trên thế giới, đúng nơi đúng chỗ.

Hơn nữa, chúng tôi còn phân phối thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của quốc gia khác với giá cả cạnh tranh và làm hài lòng khách hàng bằng nhiều con đường khác nhau.

vấn online

Tệp đính kèm

공유하기


맨 위로 이동