본문 바로가기

크라운인터내셔널

Chăm sóc cá nhân & gia đình

Chăm sóc cá nhân & gia đình

Từ chế tạo đến phân phối trên nền tảng kỹ thuật riêng tích lũy trong 10 năm / Làm lan tỏa vẻ đẹp khỏe mạnh đến toàn thế giới thông qua việc kinh doanh và cung cấp sản phẩm nổi tiếng.

Chúng tôi tìm ra nhu cầu và mong muốn của khách hàng thông qua mạng lưới toàn cầu mà Krown International nắm giữ, đang phân phối thương hiệu mỹ phẩm đa dạng của Hàn Quốc đến các quốc gia trên thế giới, đúng nơi đúng chỗ.

vấn online

Tệp đính kèm

공유하기


맨 위로 이동